Over ons

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, het bestuur en het management staan voor een gemeenschappelijk belang, namelijk kwalitatief goed onderwijs bieden in een veilige omgeving voor de kinderen en het personeel. Goed werkgeverschap en betrouwbaar financieel beheer en beleid zijn daarvoor randvoorwaarden.
Medezeggenschap is partnerschap in het realiseren van goed onderwijs. Elke partner heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, een eigen rol in het proces van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en in de uitvoering in school of in de groep.